FPlog.jpg(56 kb)

Hlavní stránka

  Účelová novelizace ČSN 73 08xx

Saturnin a normy - analogicky s oblíbenou knižní postavou zařazuji rokem 2010 samostatnou rubriku, jejímž cílem má být “uvádění normových ustanovení na pravou míru”. Vede mě k tomu nedávná, pokřivená novelizace norem řady ČSN 73 08xx, sepsaná ve prospěch úzké zájmové skupiny osob, při účelovém ignorování současných exaktních poznatků z oboru. Řada úprav téměř připomíná slečnu v jistém zařízení, co má na sobě více kosmetiky, než prádla, a která je po vůli každému, kdo zaplatí. Proto se moje motivace k respektování takových předpisů zcela vytratila. Bez dodržování základních fyzikálních pravidel není důvěra v technické (kdysi) normy a bez důvěry se nedá projektovat, či schvalovat dokumentaci staveb.

Jsem si přitom vědom skutečnosti, že věci dnes nelze normálně pojmenovat, aniž by se to mohlo někoho dotknout.

POZNÁMKA 1   Institucionální pozadí tvorby i schvalování norem v oboru PBS je z konkrétních úkonů zřejmé - po roce 2000 začalo být pravidlem, že příslušný referent ČNI (dnes ÚNMZ) Ing. Špaček, nikdy nic nerozhodne bez “požehnání” odboru prevence z GŘ HZS. Proto soudím, že za dnešní nedobrý stav je fakticky zodpovědná právě tato instituce (pokud někdo váhá, tak jen krátký historický exkurs pro osvěžení paměti - s revizí ČSN 73 0821 prokazatelně souhlasili při závěrečném hlasování v roce 2005 všichni tehdy jmenovaní zástupci HZS, až na jediného, Ing. Kaisera). Úřad státní správy není žádná “posvátná kráva” (ani GŔ HZS ne). Má sloužit svým daňovým poplatníkům a proto je zřejmé, kam by měly směřovat veškeré realizační pochybnosti o důsledcích jejich práce (názorově flexibilní zpracovatel sice může do návrhu normy napsat, že dosud hořlavá organická hmota je podle něj “zaručeně nehořlavá”, ale ústřední instituce, která se presentuje tím, že vykonává v dané oblasti státní správu, nesmí s takovou exaktní zhovadilostí souhlasit - i kdyby nastokrát tvůrce normy patřil mezi prominentní členy sdružení příznivců a přátel “vyhlášky”).

POZNÁMKA 2   Při procesu tvorby norem v oboru PBS i v oblasti jejich aplikace se dnes veskrze nemluví pravda. Ať se to týká dotčených institucí MV, ÚNMZ, komise TNK 27, příslušných AO, dále projektantů i samotných realizačních firem. Nezbývá než zjevné nepravdy sledovat, uchopit je, a alespoň na internetu z nich vytvořit nástroj, kterým se případné nepravdy rozříznou a vyklopí se jejich obsah.

POZNÁMKA 3   Původně jsme se Saturninem zamýšleli aktivně vyhledávat všechna problematická ustanovení současných norem. Jenže se ukázalo, že téměř každá nová formaluce vykazuje nějakou vadu. A tak jsme nakonec přešli na úsporný - pasivní režim, kdy uvádíme na pravou míru jen ty skutečnosti, které se nezdají právě Vám.