Ručka.jpg(1 kb) Příznivci současné hasičské strategie: „U nás i vrátný může být generálem“ se jistě radují, neboť po 8. květnu 2023 se kohorta modrých generalissimů rozrostla o další přírůstek; tentokrát jde o „rychlokvašeného“ krajského náčelníka z Ostravy (ve funkci od 1.4. 2022):

Jenom se slovy klasika Járy Cimrmana, můžeme zeptat: „…a není to málo Vladimíre Vrtulníkoviči“?

Poznámka: Docela by mě zajímalo, co profesně, zejména v požární prevenci, bývalý požární technik ze šachty dokázal. Hlavně ve spojitosti se slovy úřadujícího premiéra ČR, který v promluvě při slavnostním aktu prohlásil, že jmenování do hodnosti není politikum, ale je za práci, kterou přítomní vykonávají. V případě hasičského kandidáta to poněkud kalí hlas lidu, který sděluje, že jde o poskoka pánů Nytra+Vlček a zároveň „vykonavatele zvěrstev na výjezdových hasičích, zejména podle nápadů druhého z nich“.

Ručka.jpg(1 kb) Dne 11. 5. 2023 pořádala ostravská ZOO tradiční „Den pro dárce“. Manželka se zúčastnila (neboť patří mezi sponzory chovaných zvířat) a během akce mi poslala aktuální fotku – jak si hasiči k ZOO během dopoledne zajeli s cisternou na zmrzlinu:

Poznámka: Přiznávám, že teprve nyní mi došla „hloubka“ myšlenky přestříkávání hasičských vozidel z červené na rychle blednoucí oranžovo-růžový hnus. Ten, zpravidla po třech letech úplně změní odstín a vozidlo vypadá hodně „opotřebovaně“. Potom jej vedení HZS přesune do užívání jednotce SDH a místo něj se z veřejných prostředků koupí nové (přece, kdo by na obměnu čekal 10 let, že…).

Ručka.jpg(1 kb) Skoro všechna média zařadila dne 17.5. do zpráv aktualitu o probíhající mimořádné události (neb kouř byl vidět široko daleko, zřejmě až v Praze), která se týkala požáru „prodejny zahradní techniky“:

Co dodat více – opět další mimořádný stupeň poplachu (až dvě stovky hasičů na místě + nákladné hasební práce + kontaminace okolí) a zase (jaká náhoda) na výskyt těchto událostí mimořádně „příznivý“ kraj. Přitom optikou stavební prevence snímek z požáru vede k několika otázkám:

  1. Jaký byl v objektu systém včasného zpozorování požáru (čas vzniku totiž spadal do běžné prodejní doby)?
  2. Byl zde instalován systém stabilního hasicího zařízení (vzhledem k plošnému rozsahu objektu)?
  3. Existovalo vůbec v objektu dělení do separátních požárních úseků?
  4. Byl objekt využíván k účelu, ke kterému byl zkolaudován?
  5. Byla v objektu prováděna řádná kontrolní činnost ze strany HZS?

Poznámka: Stalo se již tradicí, že výjezdoví hasiči u nás požár, za vydatné mediální podpory, slavně uhasí a pak se tradičně vůbec nic neděje. Připomínám tuto skutečnost zejména proto, že příští měsíc již uplyne rok od události, kterou jsem ve zmíněném kraji hodnotil jako totální profesní průšvih (při loňském požáru ústavu sociální péče, dva z 60-ti klientů zemřeli a dalších 55 bylo zraněno????!!!). Bohužel, dodnes neznám odpověď na jedinou s tímto požárem související otázku…

Ručka.jpg(1 kb) Nedávno jsem z profesně působící osobou vedl konzultaci k následující problematice:

V poslední době se u rodinných domků a rodinných rekreačních chat setkávám s termínem galerie – ve smyslu dílčího podlaží s průhledem do přízemí. V projektu je v legendě uvedena pouze „galerie“, což není úplně jasný účel užívání, ale buď se tam spí nebo je tam domácí kancelář, ale vždycky tam nějaké nahodilé zatížení je, protože proč by to jinak dělali. Záleží na světlé výšce prostoru a přístupu, zpravidla tam vede schodiště, někdy pouze žebřík.

Strop galerie někdy vyhoví na požární odolnost (dřevěné trámy + fošnový záklop), někdy je konstrukčně „lehčí“.

Jaký má galerie vliv na podlažnost objektu? A požární odolnost stropní konstrukce ?

Přiznávám, že moje rada byla veskrze odchylná od ustavení dosud přetrvávajících, socialistkách norem tuzemské PBS (které ochranu majetku nadřadily ochraně osob). Místo řešení podlažnosti a následné požární odolnosti, jsem doporučil dát na galerii kouřové čidlo + napojeni na EZS (zejména kvůli ochraně spících osob, neboť statisticky je kouř příčinou více než 90 % úmrtí při požáru). K tomu jsem uvedl, že kouřové čidlo v systému elektrické zabezpečovací signalizace se nedá „by pasovat“ (tj. vyřadit z provozu) a ústředna EZS umí signalizovat všechny běžné stavy: provoz, poplach, poruchu, provoz na náhradní zdroj a přes GSM komunikátor také zajistit oznámení vzniku události na mobilní telefon (na rozdíl od vyhláškou HZS stále preferovaného čidla na baterku???)

Poznámka 1: Na závěr jsem pro srovnání dodal, že nás nedávná výměna nosné konstrukce 10 m2 dřevěné podlahy v kuchyni na chatě přišla na 20000,- Kč (při realizaci „svépomocí“). Do této ceny se dnes ústředna EZS i kouřové čidlo zaručeně vejdou (co je to proti ceně jednoho lidského života?).

Poznámka 2: Odposlechnuto - babičce v domě s pečovatelskou službou začalo v předsíni pípat požární čidlo. Tak tam vnuk Pavlík zašel a čídlo opravil (vyndal baterku).

Ručka.jpg(1 kb) Ve Věstníku ÚNMZ č. 5/2023 je kromě jiného uvedeno:


Hlavní stránka Minulý zápisník